top of page

DLACZEGO KLATKA LEJKOWATA ALBO KURZA SĄ PROBLEMEM?

Po pierwsze dlatego, że taka klatka wygląda źle. Czy to klatka kurza...

Czy szewska, czy też szewska i kurza jednocześnie

Klatka lejkowata
Klatka lejkowata

Po trzecie, ponieważ wraz z zniekształconą klatką mogą współistnieć poważne problemy medyczne.

1. W okresie dzieciństwa i nieco później zniekształcenie klatki nie stanowi zwykle problemu ponieważ ściana klatki jest bardzo elastyczna. Ta elastyczność zmniejsza się wiekiem i w wieku około 19 lat osiąga poziom sztywność jak w wieku dorosłym. To może powodować zmniejszenie wydolności oddechowej i tym samym ogólnej sprawności fizycznej.

Ten wzrost sztywności klatki obarcza zwłaszcza pacjentów z klatką szewską, znacznie mniej z klatką kurzą, jednak podobnie, zawsze zmniejsza ogólną wydolność organizmu.

 

2. Obniżony mostek uciska serce zmniejszając jego kształt. Może, i zwykle wywołuje zaburzenie czynności zastawek serca, tzw. falę zwrotną.

3. Zmniejszona przestrzeń pod mostkiem powoduje przemieszczenie serca na lewo, częściowo w miejsce lewego płuca.

 

4. Nie wiadomo w jakim stopniu ucisk mostka na serce wywiera nacisk na jego naczynia wieńcowe. Takiego ucisku nie daje się zaprzeczyć.

 

5. Sztywna, zniekształcona klatka przyczynia się do zniekształcenia kręgosłupa.

bottom of page