top of page

O KLATCE KURZEJ

Klatka kurza. Odstający mostek nie uciska serca

Uniesienie mostka odsuwa go od serca i nie dochodzi do bezpośredniego ucisku serca jak w klatce lejkowatej. Z czasem jednak, po 19 roku życia, usztywnienie ściany klatki powoduje zmniejszenie wydolności oddechowej i ogólnej sprawności fizycznej. Sprzyja także utrwaleniu skrzywienia kręgosłupa.

Klatka kurza występuje znacznie rzadziej niż lejkowata, ale wydaje się, że jej "rzadkość" wynika z braku prawdziwych danych o częstości wady. To zaś może być wynikiem niezgłaszania się pacjentów do lekarza, którym proponuje się rozległy zabieg operacyjny, noszenie niewygodnej ortezy lub nawet radzi się "zapomnieć" o wadzie. 

Klatka kurza może być symetryczna, w której tylko mostek jest uniesiony, ale najczęściej jest niesymetryczna. Wtedy uniesienie dotyczy chrząstek przy brzegu mostka i nieraz samego mostka.

Klatka kurza

Uniesienie mostka i chrząstek żebrowych, bardziej po stronie prawej

Punktowe uniesienie mostka

Punktowe uniesienie mostka

Uniesienie chrząstek żeber wokół górnej części mostka wynika z zagięcia tej części mostka do środka. Zniekształcenie pojawia się bardzo wcześnie i "twardnieje" już we wczesnym dzieciństwie.

Leczenie nieoperacyjne tylko niekiedy jest możliwe. Najczęściej wykonuje się zabieg operacyjny po 19 roku życia.

bottom of page