LECZENIE W KLATCE KURZEJ

Leczenie nieoperacyjne

Klatka kurza nie jest wadą znacząco obniżającą sprawność fizyczną. Wadę leczy się operacyjnie lecz efekt estetyczny operacji bardzo często nie jest zadowalający. Dlatego pierwszy wyborem metody leczenia stało się leczenie nieoperacyjne. Przy pomocy własnego programu fizjoterapii i opracowanej na miarę ortezy udaje się nam uzyskiwać około 90% doskonałych wyników.

Leczenie to polega na ucisku ortezy. Ucisk ten, zwiększany stopniowo w czasie, powinien obniżyć wystające części żeber i mostka. W naszej metodzie orteza tylko podtrzymuje mostek i żebra, zaś ucisk jest znikomy.

Leczenie trwa 1-2 lat i bywa niekiedy źle tolerowane przez nastoletnich pacjentów. Już po 3 miesiącach udaje się nam uzyskać znaczące wypłaszczenie klatki.

Pełne wyleczenie klatki kurzej. Uzyskano całkowite obniżenie mostka i chrząstek żebrowych

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne w klatce kurzej prawie wyłącznie obejmuje pacjentów starszych
 i tych, z podkowiastym zniekształceniem.  Te zniekształcenia - podkowiaste z trudem poddają się leczeniu ortezami, zwykle możliwe jest to tylko w wieku około 7-9 lat.

@2018 Pectus Polska http://www.pectuspolska.com

Kontakt
telefon +48 889 972 444
email: fizjoterapia.klatka@o2.pl
Umówienie wizyty
www.pectuspolska.com
PECTUS POLSKA