top of page

LECZENIE W KLATCE KURZEJ

Leczenie nieoperacyjne

Klatka kurza nie jest wadą znacząco obniżającą sprawność fizyczną. Wadę leczy się operacyjnie lecz efekt estetyczny operacji bardzo często nie jest zadowalający. Dlatego pierwszy wyborem metody leczenia stało się leczenie nieoperacyjne. Przy pomocy własnego programu fizjoterapii i opracowanej na miarę ortezy udaje się nam uzyskiwać około 90% doskonałych wyników.

Klatka kurza przed leczeniem ortezą
Klatka kurza przed leczeniem ortezą. Widok od dołu
Klatka kurza w trakcie leczenia ortezą. Pełne cofnięcie mostka po 3 miesiącach

Leczenie to polega na ucisku ortezy. Ucisk ten, zwiększany stopniowo w czasie, powinien obniżyć wystające części żeber i mostka. W naszej metodzie orteza tylko podtrzymuje mostek i żebra, zaś ucisk jest znikomy.

Leczenie trwa 1-2 lat i bywa niekiedy źle tolerowane przez nastoletnich pacjentów. Już po 3 miesiącach udaje się nam uzyskać znaczące wypłaszczenie klatki.

Klatka kurza wyleczona ortezą

Pełne wyleczenie klatki kurzej. Uzyskano całkowite obniżenie mostka i chrząstek żebrowych

Leczenie operacyjne

Poulter breast, Klatka podkowiasta

Leczenie operacyjne w klatce kurzej prawie wyłącznie obejmuje pacjentów starszych
 i tych, z podkowiastym zniekształceniem.  Te zniekształcenia - podkowiaste z trudem poddają się leczeniu ortezami, zwykle możliwe jest to tylko w wieku około 7-9 lat.

Klatka podkowiasta, Poulter chest
bottom of page